včelařství pod rozhlednou

med z adamovských lesů, strání a zahrad

Pár slov o nás

Chovem včel, jako zájmovou činností, se v naší rodině zabýváme od konce 50. let minulého století. Tuto zálibu a s ní související znalosti a dovednosti si předáváme z generace na generaci. Zájem o včelaření a přírodu všeobecně postupně pěstujeme již ve čtvrté generaci včelařů. Dnes včelaříme uprostřed zalesněné krajiny, která obklopuje město Adamov. Tato lokalita, rozsáhlé lesy, hluboká údolí a relativně velká vzdálenost k zemědělsky obhospodařovaným plochám, nám dává velké předpoklady k chovu zdravých silných včelstev bez nebezpečí otrav z chemických postřiků nebo nekontrolovanému rozšíření nemocí ohrožujících včely. Ke včelám přistupujeme jako k velmi vyjímečnému společenství s mnoha zákonitostmi a potřebami, snažíme se je v co největší míře ctít a respektovat. Produkty našich včel a především tmavý lesní med, jsou díky přírodním podmínkám a snad i díky našemu přístupu, ve vysoké kvalitě.

Našim cílem je silné zdravé včelstvo

                                   naší odměnou jsou spokojení komzumenti našeho medu.

Adamov - město uprostřed lesů
Adamov - město uprostřed lesů

Naše odborné včelařské vzdělání.

přijďete ochutnat náš med