Cesty za poznáním

Svůj včelařský obzor si rozšiřujeme nejen studiem odborné literatury, ale i návštěvou jiných včelařských zařízení a výstav.

Grac 2015, 2017, 2018 Mezinárodní výstava včelařských potřeb a zařízení, pravidelně konaná u příležitosti setkání profesionálních včelařů Rakouska.

Včelpo Obora s.r.o. 2015     Návštěva podniku na zpracování včelích produktů.

Mistelbach 2015    Den otevřených dveří na chovné stanici včelích matek linie Sklenár. Průvodcem nám byl Vít Marada.

Szekesfehérvár 2016   Největší Maďarská včelařská prodejní výstava.

Kývalka 2016   Návštěva pokusného včelína Kývalka - jedno z detašovaných pracovišť VÚVč Dol - největšího dodavatele plemenného materiálu pro výzkumný ústav. Návštěva byla samozřejmě zaměřena na plemenitbu a problematiku chovu včelích matek. O poznatky a zkušenosti se s námi podělil vedoucí stanice Ing. Oldřich Veverka.

Polsko 2017 - firma LYSOŇ  jeden z největších evropských výrobců a prodejců včelařských potřeb.

Slovinsko 2019  Putování za včelami po oblasti Kraňsko.

Česká republika 2019 každý rok se naskytne příležitost navštívit nějaké zajímavé místo, pohovořit s kolegy včelaři vyměnit si zkušenosti a získat zajímavé informace

V roce 2019 jsme absolvovali "Moravskou včelařskou školu"