Včelaříme "Optimálně"

  Mnoho let včelaříme v úlové sestavě Optimál. Proto "včelaříme Optimálně", ne proto, že si myslíme, že jiní včelaři včelaří hůř  nebo že používají špatné úly. Důležité je, aby včelař přizpůsobil svoji práci tak, aby respektoval životní projevy včelstva a přitom maxinálně využil možností zvolené úlové sestavě. Přitom je nutné respektovat přírodní podmínky kde konkrétní včelnice stojí.

   V následujících kapitolách Vás seznámíme jak a proč jsme jednotlivé problémy řešili na naší včelnici. Jest-li Vás některá řešení a postupy zaujmou stáhněte si je a vytiskněte jednotlivé stránky ve formátu PDF . Jednotlivé listy a následně kapitoly vznikají z našich poznámek a praktických zkušeností především pro naši potřebu jako přehled toho nejpodstatnějšího v danné problematice. Rovněž nám pomáhají v situaci, kdy k nám zavítá začínající včelař a sbírá zkušenosti, o které se s ním rádi podělíme.


Obsah