Povídání o produktech u nás neznámých

Včelí maso (včelí bílkovina)

Nejčastějším zdrojem včelího masa jsou larvy a kukly včel, ale mohou to být i dospělé včely. Tento včelí produkt je v Evropě a Severní Americe, oproti zbytku světa, na okraji zájmu. Tento nezájem je způsoben odlišnou stravovací kulturou. Je to stejné jako s konzumací ostatního hmyzu. Přitom pro domorodé společnosti je mnohdy lákavější plást plodu než medu. Jako u většiny larev hmyzu jde o vysoce výživnou potravu, přitom díky společenskému životu včel i v dostatečném množství na jednom místě.

Včelí maso obsahuje kromě vody i  bílkoviny asi 18%, tuky 2,5% (tyto tuky neobsahují cholesterol), cukry 0,8%. Kromě toho má nezanedbatelný obsah vitamínů, především A a D. Včelí maso se ihned po získání zpracovává, neboť podléhá zkáze mnohem rychleji než ostatní druhy masa. V chladničce jej uchováváme maxinálně 24 hod., zmražené vydrží delší dobu. Při průmyslovém zpracování se často využívá liofilizace. V Japonsku a Číně se trubčí larvy prodávají konzervované.

Včelí maso můžeme konzumovat v různých úpravách. Stejně jako domorodci, žvýkáním čerstvých plástů, zde se do chuti i výživné hodnoty připočítávají med a pyl uskladněný v plástech. Další možností je vyždímání rozlámaných plástů přes plátno a konzumovat tento tekutý výtažek. Pro nás je nejpřijatelnější larvy nebo kukly smažit nebo sušit ("včelí jerky"), sušené larvy lze zalít do čokolády. Stejně jako u ostatního hmyzu se zde dá kulinářsky experimentovat.


Úlový vzduch

Voní květy, nektarem a voskem. Vůni včel cítíte během pěkného dne na vzdálenost několika metrů. Úlový vzduch je nasycen silicemi z propolisu, medu, vosku, pylu a mateří kašičky. Všechny tyto včelí produkty pozitivně působí na lidský organizmus. Úlový vzduch má oproti nim jednu výhodu. Do oganizmu vstupuje prostřednictvím dýchacích cest do plic a zde přímo reaguje s krví. Tím se zkracuje cesta mnoha prospěšných látek k jednotlivým orgánům, oproti komplikovanější cestě přes zažívací trakt.

Inhalace úlového vzduchu.
Inhalace úlového vzduchu.

V apiterapii (léčba včelími produkty) se úlový vzduch inhaluje pomocí jednoduchých inhalátorů napojených na úl. Součástí inhalátorů jsou mřížky, které zabraňují včelám opustit úlový prostor a většinou jsou vybaveny pylovým filtrem (je stále více osob alergických na pyl). Inhalace úlového vzduchu se doporučuje u respiračních chorob, především astmatu. Před objevem antibiotik se této léčby používalo rovněž u pacientů postižených tuberkulózou. Inhalace úlového vzduchu je velice oblíbena v Rakousku a Slovinsku. Na Ukrajině, v Rusku, v oblasti Kavkazu se využití úlového vzduchu modifikovalo na "domečky zdravého spánku" ("apidomečky"). Jedná se o malé dřevěné včelíny, které jsou osazeny 3 až 4 úly nad nimiž je prostor ke spánku. Tento prostor a prostor úlů je propojen průduchy. Zde se spojují účinky inhalace úlového vzduchu s uklidňujícím zvukem včelstva a celkovým zklidněním organismu při spánku, zanedbatelné není ani teplo uvolňované včelstvem zahřívající zádové svalstvo. 


Včelami ozářená voda (ovčelená voda)

Včelí produkt, o němž si každý může myslet své. Je to stejné jako osobní pohled na patogenní zóny, odebírání negativní energie léčitelem, léčebné působení magnetických náramků a pod.. Žádná vědecká práce a dlouhodobý výzkum to nedokázal ani nevyvrátil. Působí zde "placebo efekt" nebo "víra tvá tě uzdravila" nebo je tomu skutečně tak? Vždyť všechny včelí produkty mají na lidský organismus blahodárný vliv, proč by neviditelná bioenergie včelstva neměla být vyjímkou?

Teorie vychází z americké studie, která říká toto. V těle včely se nachází velké množství magnetických částic, které včelám, mimo jiné smysly, pomáhají v orientaci, v tomto případě s využitím magnetického pole země. Velký počet včel - včelstvo v úle - magnetická energie jednotlivých částic se sečte a vytvoří silnější magnetické pole. Toto biomagnetické pole je schopné ovlivnit okolí, například vlastnosti vody umístěné do blízkosti včelstva. Takto ozářená voda ztrácí lesk, mění se její index lomu, mění svou chuť a údajně došlo i ke změnám na molekulární úrovni.

Dlouhodobé užívání ovčelené vody snižuje cukr v krvi, navazuje pocit svěžesti, potlačuje bolest hlavy, zmírní až odstraní zažívací potíže a zácpu, upraví chronický zánět močových cest, upraví menstruační nepravidelnost, odbourá nespavost atd.