Včelí produkty


Čověk ke svému prospěchu využívá celou řadu včelích produktů. Některé jsou všeobecně známé a setkáváme se s nimi běžně, nejznámější je určitě med, potom je to vosk a pyl. Jiné jsou méně známé a lajcká veřejnost o nich snad někdy slyšela, sem patří propolis, mateří kašička a včelí jed. Jsou však včelí produkty u nás neznámé, ale přesto velice zajímavé a vyhledávané tam, kde je znají (Ukrajina, Rusko, kavkazské země, Slovinsko).  O včelích produktech známých i neznámých, o jejich původu, využití a zajímavostech si budeme nyní povídat.


                 povídání o medu                         povídání o vosku

                povídání o pylu                            povídání o propolisu

                povídání o mateří kašíšce            povídání o včelím jedu

                            povídání o produktech u nás neznámých